Jukka KärkkäinenSuomen Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokas

Talon myynti

Suomen Lions-liiton talous on muutamien viimevuosien aikana kohdannut haasteita ja siksi on tarvittu erilaisia sopeuttamistoimia.

 

Kuluja on karsittu pienentämällä ja välttämällä kokous- ja matkustuskuluja, lomauttamalla toimiston palkattua henkilökuntaa, kilpailuttamalla toimintoja. Lisäksi on nostettu Liiton jäsenmaksuosuutta, joka on tällä hetkellä 33 euroa/vuosi jäsentä kohti. Aleneva jäsenmäärä on omalta osaltaan pienentänyt jäsenmaksukertymää.

 

Taloudellinen tilanne maassamme on ollut viime vuosina vaikea, joka on heijastunut myös pääkaupunkiseudulla lisääntyneiden vapaiden toimitilojen määrässä. Tämän kohtalon on kokenut myös Liiton toimitalo, jossa koko kolmas kerros nyt ilman vuokralaista ponnisteluista huolimatta.

 

Toimitalosta on vääjäämättä kuluja. Kiinteitä ja muuttuvia kiinteistön hoitoon, korjaukseen ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Näitä on viime aikoihin saakka katettu vuokratuloilla, jolloin oma toimistomme on voinut toimia varsin maltillisin kuluin omissa tiloissa. Lisäksi kiinteistön tasearvo on toiminut loistavana omana pääomana neuvoteltaessa erilaisista rahoitusvaihtoehdoista. Olemme hyvin omillaan toimeen tulevan vakavaraisen järjestön maineessa, emmekä syyttä.

 

Kun vuokratuotot ovat pienentyneet, ovat kiinteistön kulut kohdentuneet yhä enemmän meidän, omistajan, harteille. Olen nähnyt erilaisia kustannuslaskelmia, jotka ovat liikkuneet 1-2 euron suuruisina jäsentä kohden vuositasolla. Ymmärrän, että vuosittainen summa on suuri ja sen pienentämiseksi tulee tehdä harkittuja päätöksiä.

Paras vaihtoehto on löytää vapaina oleville tiloille pitkäaikainen vuokralainen, jolloin jäsenmaksuihin kohdistuva rasitus talon osalta poistuu ja kaikki ovat tyytyväisiä. Taloudessa näkyy nyt orastavia elpymisen merkkejä, mutta voi silti kestää jonkin aikaa, ennen kuin toimitilat Malmillakin alkavat kiinnostaa yrityksiä tai järjestöjä.

 

Toinen vaihtoehto olisi muodostaa toimitalosta kiinteistöyhtiö, jolloin kiinteisiin kuluihin saataisiin muitakin jakajia ja oma taloudellinen vastuuosuus pienenisi. Tätä mallia ei tietääkseni ole yritetty ja siksi sen onnistuminen on epävarmaa, mutta ei nähdäkseni mitenkään mahdotonta. Ajatuksena "Järjestöjen talo" voisi toimia.

 

Kolmas ja mielestäni huonoin vaihtoehto on luopua talon omistuksesta. Tämä ajankohta on erittäin epäedullinen myyntiä ajatellen. Toimitiloja on paljon vapaana pääkaupunkiseudulla ja Malminkin alueella. Hinnat määräytyvät markkinatilanteen mukaan ja nyt on ostajan markkinat. Vakavaraisena järjestönä meillä on mahdollisuus olla tekemättä hätiköityä ratkaisua.

 

Se on totta, että kiinteistön kulut eivät enää rasittaisi hallintorahoitustamme, mutta toimiston ja tarvittavien varastotilojen vuokrat kylläkin. Eikä niiden pienenemiselle ole jatkossa toiveita. Välittömästi joudutaan päättämään toimiston sijoituspaikka. Vaihtoehtoina pääkaupunkiseudulla on jäädä vuokralaisena vanhoihin tiloihin tai etsiä jotkin muut tilat.  Mikäli toimistolle haetaan tilat muualta Suomesta, taidetaan saada etsiä uudet työntekijätkin.

 

Päätettäväksi tulee myös se, mitä tehdään kiinteistöstä saaduilla rahoilla. Esitys lienee, että ne rahastoidaan ainakin kahdeksi vuodeksi ja sinä aikana päätetään lopullinen käyttötapa. Kiinteiden kulujen kattamiseen olisi järjetöntä niitä varoja käyttää, koska ne on nopeasti syöty ja siten ollaan ilman rahaa ja toimitaloa. Lainaa on vaikea saada ilman reaalivakuuksia ja olemme köyhä järjestö.

 

Aiemmat sukupolvet onnistuivat rakentamaan meille oman talon, pidetään me se toiminnassa.